AYUDAR los lugareños – ShopByLocals es un apendiz más independiente mercado
por tiendas locales de todo el mundo.

en English
en English
Quieres hablar ?
© ShopByLocals 2020 - 2021. Todos los derechos reservados.

Ansøgningsprocessen

Ansøgningsrunde 1 después de 2020

Den første ansøgningsrunde er åben fra XX 12.00 hasta og med den XX 24.00. Hereafter sagsbehandles de indkomne ansøgninger forventeligt inden for 14 días.

Ansøgningsrunde 2

Det ofentliggøres her på siden, når en dato for åbning af ansøgningsrunde 2 er besluttet. Det bliver i første halvdel af 2021.

Criterios de evaluación

Ansøgning fra virksomheder, der opfylder krav for at være i målgruppen, bliver vurderet efter fire kriterier:

  1. Adaptación realista o plan de conversión: las actividades solicitadas y los servicios adquiridos deben ser probables y realistas para contribuir a la conversión (puntuación de 1 a 4).
  2. Relevantes de Covid-19: Det skal sandsynliggøres, at virksomhedens behov for omstilling er en afledt effekt af Covid-19 (puntuación de 1 a 4).
  3. Potencial: La empresa debe demostrar que tiene potencial para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado con el Covid-19, para que puedan ser viables a largo plazo (puntuación de 1 a 4).
  4. Branchetilhørsforhold: Det vægter positivt, hvis virksomheden er fra turisme- og/eller oplevelseserhvervet (puntuación de 2).

Documentaciónkrav

Alle dokumenter udarbejdes af professionelle Revisor og IT-eksperter

Ved et eventuelt tilsagn om tilskud vil ansøger skulle indhente 3 tilbud for hver aktivitet der søges om i forbindelse med køb af konsulent, kompetenceudvikling og udstyr mv. Disse tilbud skal leve op til gældende regler om armslængde og i øvrigt leve op til kravene i forvaltningsloven. Estas ofertas deben estar a la altura de las normas vigentes sobre condiciones de plena competencia y, por lo demás, de los requisitos de la Ley de la Administración Pública.

Når opgaven er udført, skal ansøger indsende følgende materiale:

  • Ansøger skal vedlægge en de minimis-erklæring, så det fremgår, hvor meget støtte virksomheden kan modtage
  • Rådgiverrapport (udarbejdes af palancandør)
  • Faktura + betalingsdokumentation for de indkøbte ydelser/leverancer
  • Timeregistringer og lønsedler, hvis der er ansøgt om tilskud til lønudgifter
  • Virksomhedsslutrapport vedrørende output og forventede effekter

Omstillingspuljen er åben fra d. XX hasta XX kl. 24.00

36 usuarios están viendo este artículo:

Sitio Web o Tienda Web - Listo para usar incluyendo Hosting 12 meses (GOLD)

0
Chatea con el vendedor local o con nosotros
Chatea con el vendedor local o con nosotros
Preguntas, dudas, problemas? ¡Estamos aquí para ayudarte!
Conectando ...
Ninguno de nuestros operadores está disponible en este momento. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde.
Nuestros operadores están ocupados. Por favor intente de nuevo más tarde
:
:
:
¿Tienes alguna pregunta? Escríbenos!
:
:
Esta sesión de chat ha terminado
¿Qué es esta conversación útil? Vote esta sesión de chat.
Bueno Malo