AYUDAR los lugareños – ShopByLocals es un apendiz más independiente mercado
por tiendas locales de todo el mundo.

en English
en English
Quieres hablar ?
© ShopByLocals 2020 - 2021. Todos los derechos reservados.

Preguntas frecuentes 

Få svar på de mest almindelige spørgsmål omkring Omstillingspuljen.  Omstillingspuljen er åben fra d. 30 de octubre hasta el 13 de noviembre kl. 24.00 

Preguntas frecuentes

Omstillingspuljen giver tilskud til virksomheder, som har behov for at tilpasse og omstille forretningen i lyset af Covid-19-krisen.

Der er særligt fokus på at hjælpe virksomheder indenfor turisme og oplevelsesøkonomi, som eksempelvis konferencecentre, restauranter og hoteller.

Tilskud fra puljen skal bl.a. kunne anvendes til omstilling via kompetence- eller uddannelsesløft, digital og grøn omstilling eller omstilling til at afsætte produkter og services på nye marker.

Du kan med fordel læse ansøgningsvejledningen inden.

Puljen kan søges fra den 30. octubre 2020 kl. 12.00:13 hasta el 2020 de noviembre de 24.00 kl. 14 De ahora en adelante behandles ansøgningerne, og man vil kunne forvente svar inden para ca. XNUMX días.

Virksomheder kan ansøge om et tilskudsbeløb på op til 1,5 mio kr. por virksomhed afhængigt af bl.a. virksomhedens størrelse og behov. Der er krav om kontant medfinansiering på mínimo 25 pct. af tilskudsbeløbet.

Ja, det kan du godt, så længe de aktiviteter, der søges støtte til ikke er dækket via andre hjælpe-eller kompensationsordninger.

Der skal indtastes regnskabstal for både 2018 og 2019 (Evt. dele af 2019 såfremt virksomheden er nyetableret). Der vil være en kommentarboks tilknyttet disse tal, så man også kan forklare baggrunden for evt. derivas negativasresultater eller negativ egenkapital para Covid-19.

Du kan forvente svar på din ansøgning primo diciembre 

Virksomheden skal selv finansiere 25% af de udgifter, der er forbundet med ansøgningen eksempelvis til indkøb af udstyr eller serviceydelser. 

Nej, det er kun muligt opfylde kravet om 25% medfinansiering gennem kontant medbetaling af udgifter i ansøgningens budget. 

Ja, hvis de har et stort omstillingsbehov. Og forudsat at ansøger ikke er del af den offentlige forvaltning eller modtager offentlige tilskud, der udgør mera end halvdelen af ​​deres driftsudgifter. 

Faldet i omsætningen de mínimo 30% dokumenteres ved at sammenligne omsætning fra 1.martes 2019 til og med 31. agosto 2019 med omsætning para 1 de marzo de 2020 til og med 31. agosto 2020. si virksomheden er etableret después de 1. abril 2019 beregnes período de referencia como udgangspunkt fra og medicina 1. diciembre 2019 til og medicina 29. Febrero. 2020. 

brancekode bliver automatisk trukket fra virk.dk, når virksomheden udfylder stamdata. Virksomheden har mulighed para manuelt en tilrette denne. 

Nej, tilbud på køb af udstyr/ydelser skal først indsendes, når ansøgningen er godkendt og ansøger modtager et tilsagnsbrev. Ansøger vil der blive anmodet om at indsende tilbud fra 3 leverandører på hver delydelse i ansøgningen. Tilbuddene skal leve op til gældende regler om armslængde og leve op til kravene i forvaltningsloven. Tilbuddene skal indsendes sammen med en vurdering af de indhentede tilbud og en begrundelse for valg af leverandør. Når det indsendte materiale er godkendt af Erhvervshus Hovedstaden vil ansøger modtage en kontrakt inklusive en partnererklæring og en De mínimos erklæring til underskrift (underskrives med NemId). De aquí en adelante, se modificará la opción para obtener el 50 % de la garantía. 

Flere virksomheder kan ansøge sammen, dog med et samlet maksimalt ansøgt beløb på 5 mio. coronas Hver enkelt virksomhed skal dog indsende en ansøgning for sin del af det samlede projekt i forhold til økonomien, men en fælles projektbeskrivelse kan anvendes. 

Ja, det kan du godt. Vi foreslår dog, at du tager en dialog med en kontaktperson eller en forretningsudvikler fra Erhvervshusene inden. 

Ved ansøgningen accepterer du, at vi kan ofentliggøre titel, stamdata (fx virksomhedsnavn) og afgørelse (modtaget eller ikke modtaget tilskud fra Omstillingspuljen). Vi ofentliggør ikke forretningsfølsomme oplysninger og vil derfor altid indgå i en dialog med dig, hvis der f.eks. som følge af en anmodning om aktindsigt, skulle blive efterspurgt oplysninger fra andre dele af din ansøgning. 

Alle tilskud skal være udmøntet inden udgangen af ​​2021. Afslutning af projekter og udbetaling af de resterende tilskudsmidler kan dog løbe ind i første halvår af 2022. 

Der kan ikke udbetales tilskudsmidler til allerede afviklede aktiviteter, men man kan godt søge om udvidelse eller videreførelse af et igangværende projekt, hvis det lever op til kriterierne. 

Ja, du må gerne benytte udenlandske leverandører, blot skal tilbuddene stadig leve op til gældende regler om armslængde og leve op til kravene i forvaltningsloven. 

Antallet af fuldtidsansatte skal baseres på nyeste tal fra www.virk.dkSåfremt antal årsværk på www.virk.dk ikke er retvisende, skal jeres virksomhed redegøre for dette i en kommentarboks. Respuesta antal i hhv. 2018 y 2019 kan indtastes i ansøgningsmodulet, når virksomhedens økonomi beskrives. 

Hvad skal jeg bruge som dokumentation, når jeg indsender ansøgningen? 

Hele ansøgningen indberettes gennem et ansøgningsmodul, hvor der ikke skal uploades dokumenter eller dokumentation, men alene indtastes de relevante oplysninger. Ved et evt. tilsagn om tilskud skal der indhentes 3 tilbud, som også uploades gennem ansøgningsmodulet, og ved afslutning af projektet skal der udarbejdes rådgiverrapport, indsendes faktura/betalingsdokumentation og udarbejdes virksomhedsslutrapport. 

27 usuarios están viendo este artículo:

Sitio Web o Tienda Web - Listo para usar incluyendo Hosting 12 meses (GOLD)

0
Chatea con el vendedor local o con nosotros
Chatea con el vendedor local o con nosotros
Preguntas, dudas, problemas? ¡Estamos aquí para ayudarte!
Conectando ...
Ninguno de nuestros operadores está disponible en este momento. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde.
Nuestros operadores están ocupados. Por favor intente de nuevo más tarde
:
:
:
¿Tienes alguna pregunta? Escríbenos!
:
:
Esta sesión de chat ha terminado
¿Qué es esta conversación útil? Vote esta sesión de chat.
Bueno Malo