AYUDAR los lugareños – ShopByLocals es un independientes mercado
para tiendas locales de todo el mundo.

Støttemuligheder

Omstillingspuljen giver berørte virksomheder mulighed for at søge midler til en bred række af aktiviteter, der kan styrke tilpasningen af ​​deres forretning. 

Ejemplos de actividades que pueden realizarse hasta el momento

OMstilling og tilpasning af forrentningsmodeller

Tilpasning eller omstilling af forretningsmodel, fx til nye/ændrede marker, kunder, produkter, grøn omstilling/bæredygtighed og digitalisering. 
Samarbejder på tværs af virksomheder y værdikæder. 

Competenciaudvikling

Kompetenceudvikling i relatio hasta Covid-19 håndtering, herunder fx certificeringer. 
Kompetenceudvikling i relación hasta omstilling/tilpasning, fx træning i nye digitale redskaber. 

Kob af udstyr 
Fysisk ombygning/materialer. 
Nye digitale o bæredygtige løsninger, fx to crowd management, digitale møder/konferencer. 

Tilskuddets størrelse

Virksomheder kan ansøge om et tilskudsbeløb på op hasta 1,5 mi kr. por virksomhed afhængigt af bl.a. virksomhedens størrelse og behov. Der er krav om kontant medfinansiering på mínimo 25 pct. af tilskudsbeløbet 

Flere virksomheder kan ansøge sammen, dog med et samlet maksimalt ansøgt beløb på 5 mio. coronas Hver enkelt virksomhed skal dog indsende en ansøgning for sin del af det samlede projekt. 

Regler para tilskud

 • Støtten fra konverteringspuljen til virksomheder ydes som kontant tilskud. Puede alcanzar un nivel superior al 75 por ciento. af udgiften.

  Støtten fra konverteringspuljen til virksomheder ydes som kontant tilskud. Puede alcanzar un nivel superior al 75 por ciento. af udgiften.

 • Virksomheden skal tiene 25% af udgiften kontant.

  Virksomheden skal tiene 25% af udgiften kontant.

 • Der udarbejdes en skriftlig kontrakt med de deltagende virksomheder med angivelse af støttebeløbet og de omkostninger og aktiviteter, som støtten ydes for.

  Der udarbejdes en skriftlig kontrakt med de deltagende virksomheder med angivelse af støttebeløbet og de omkostninger og aktiviteter, som støtten ydes for.

 • Forskud på op til 50 porcent kan ydes til virksomheder af det godkendte tilskudsbeløb.

  Forskud på op til 50 porcent kan ydes til virksomheder af det godkendte tilskudsbeløb.

 • Tilskuddet ydes i overensstemmelse med de minimis-forordningen (reglerne om statsstøtte til virksomheder). Hvis en ansøger allerede har modtaget de minimis-støtte, er det ikke givet, at der kan søges op til 1,5 mio. coronas

  Tilskuddet ydes i overensstemmelse med de minimis-forordningen (reglerne om statsstøtte til virksomheder). Hvis en ansøger allerede har modtaget de minimis-støtte, er det ikke givet, at der kan søges op til 1,5 mio. coronas

0
Chatea con el vendedor local o con nosotros
Chatea con el vendedor local o con nosotros
Preguntas, dudas, problemas? ¡Estamos aquí para ayudarte!
Conectando ...
Ninguno de nuestros operadores está disponible en este momento. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde.
Nuestros operadores están ocupados. Por favor intente de nuevo más tarde
:
:
:
¿Tienes alguna pregunta? Escríbenos!
:
:
Esta sesión de chat ha terminado
¿Qué es esta conversación útil? Vote esta sesión de chat.
Bueno Malo